V CIRCUIT

Zajęcia o charakterze wytrzymałościowo – siłowym, prowadzone w formie obwodów stacyjnych z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała, a także sprzętów takich jak np: kettelbell, TRX, corebag, sztangi. Ze względu na intensywność i zaawansowany rodzaj ćwiczeń trening ten dedykowany jest osobom aktywnych sportowo.